Erfaring og ekspertiseAdvokat A.Rønn-Simonsen

Om Amageradvokaten

Advokatkontoret blev grundlagt i 1940 og er senere overtaget af advokat A. Rønn-Simonsen, der i de senere år har været den gennemgående person og sammen med ansatte advokater og advokatfuldmægtige har drevet virksomheden med vægten lagt på hurtig, grundig og effektiv sagsbehandling kombineret med god service.

Advokatvirksomhedens lange levetid er udtryk for en stabilitet, der giver klienterne en god fornemmelse af tryghed og tillid. De føler sig godt behandlet og kommer igen, hvis der er behov for det. Hovedparten af klienterne bor eller driver forretning på Amager, hvor advokatvirksomheden er velkendt, men der er også både private og erhvervsklienter fra det øvrige Storkøbenhavn.

Advokatvirksomhedens medarbejdere er helt ajour med den nyeste lovgivning og retspraksis indenfor de områder, vi beskæftiger os med, og følger løbende Danske Advokaters kurser på disse områder.

Advokat
A. Rønn-Simonsen

A. Rønn-SimonsenAdvokat Asbjørn Rønn-Simonsen er juridisk kandidat fra Københavns Universitet og har i mere end 30 år drevet advokatforretning på Amager med et stort og varieret klientel.

Han har møderet for Højesteret og har gennem årene procederet flere offentligt kendte retssager. Senest har han været forsvarer i de meget omtalte Christianiasager.

Han administrerer legater og fonde og er bl.a. formand for Komponisten Rued Langgaards Fond og har tidligere været formand for Amager Erhvervsråd. Han er medlem af Danske Boligadvokater.

Advokatsekretær
Jette Søeborg

J. SøeborgSekretær Jette Søeborg tager sig af de løbende sager og korrespondance her på kontoret, med hovedvægten på ejendomshandel og dødsbobehandling og den dertil hørende digital tinglysning. Endvidere behandler hun sager om ægtepagter, skilsmisser, tvangsauktioner og incasso mm.

Advokatsamfundets oplysningspligt

Amageradvokaten er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokaterne hos Amageradvokaten er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Amageradvokaten er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Dahlberg Assurance. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Amageradvokaten uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Amageradvokaten anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Amageradvokaten samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Amageradvokaten har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne hos Amageradvokaten er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.