Vi kan hjælpe dig Advokat A.Rønn-Simonsen

Dødsbobehandling og testamenter

Kontoret opretter omkring 200 testamenter om året og kan kun råde vore klienter til at oprette testamenter. Ugifte og ægtefæller med særbørn, som ønsker at begunstige længstlevende af dem, skal have oprettet et testamente, ellers havner arven det forkerte sted.

Har du særlige ønsker til, hvem der skal arve dig, f.eks. velgørende institutioner, er det også nødvendigt at oprette et testamente, og det samme gælder, såfremt du ikke har kontakt med dine børn og ikke ønsker , at disse skal arve dig.

Når testamentsopretterne dør, havner dødsbobehandlingen hos os. Vi har stor erfaring med dødsbobehandling, både bobestyrerboer og privatskiftede boer. Vi bestræber os efter at afslutte bobehandlingen hurtigst muligt og går selvfølgelig også ind på at forlige stridende arvinger, således at de kan se hinanden i øjnene, når bobehandlingen er afsluttet.

Ejendomshandler

Advokat A. Rønn-Simonsen er medlem af Danske BOLIGadvokater.

Der er ingen grund til at lade drømmeboligen smutte, hvis der står andre købere på spring. Vi rådgiver dig om, hvilke forholdsregler du bør tage i din bolighandel.
Vi rådgiver dig om muligheden for at indsætte et advokatforbehold i købsaftalen, hvilket betyder, at du som køber ikke skal betale godtgørelse til sælger, hvis du ønsker at fortryde handlen, efter at vi har gennemgået sagen sammen med dig.

Vi vurderer, om mægleren har tilvejebragt alle relevante dokumenter i forbindelse med handlens indgåelse, eksempelvis oplysninger om jordforurening og andre miljøforhold, servitutter, bygningens lovlighed m.m. Når alle dokumenter er tilvejebragt, gennemgår vi dem grundigt med dig og rådgiver om betydningen og konsekvenserne heraf, ligesom vi tager kritisk stilling til, om tilstandsrapporten er det papir værd, den er skrevet på, så ubehagelige overraskelser undgås.

Vi er dit professionelle modspil til ejendomsmægleren og til sælgers advokat og varetager udelukkende dine interesser.
Vi sikrer endvidere berigtigelsen af handlen med udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse m.v., som nu foregår digitalt.

Familieret

Det er typisk en fordel, at I opretter en ægtepagt ved indgåelse af ægteskab. Dette gælder, hvis i begge eller en af jer skal have særeje, og det er også nødvendigt, hvis kun enkelte aktiver skal være særeje og resten af aktiverne fælleseje.

Opretter I ikke en ægtepagt, får I automatisk formuefællesskab ved indgåelse af ægteskab.
Vi hjælper jer med at lave en ægtepagt, der sikrer jeres økonomiske situation i tilfælde af skilsmisse. Husk, at det er nu, mens I er gode venner, at I skal tale om at lave en ægtepagt.

Holder ægteskabet ikke, hjælper vi jer med skilsmissesagen. Vi rådgiver jer om de problemer, der opstår i forbindelse med separation og skilsmisse, herunder forældremyndighed og samvær, børnebidrag, ægtefællebidrag, og hvorledes jeres fællesbo skal fordeles, herunder udfærdigelse af en bodelingsoverenskomst.